O nas

Krótka historia Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych

 

Impulsem do stworzenia Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych - PGNK.pl było poszukiwanie w 2014 roku przez jednego ze współtwórców portalu potencjalnych klientów na sprzedawane przez siebie nieruchomości komercyjne. Nasze obserwacje doprowadziły nas do wniosku, że oferty nieruchomości komercyjnych w internecie najczęściej promowane są w sposób słabo usystematyzowany i to głównie na dużych, ogólnych portalach z ofertami nieruchomości lub będących ich częścią (czy kopią) portalach tematycznych. Ponadto zauważyliśmy, że na portalach ogólnych, nieruchomości komercyjne są jedynie "uzupełnieniem" oferty głównej, którą w przytłaczającej większości stanowią nieruchomości mieszkalne.

 

To właśnie wtedy powstał pomysł uruchomienia specjalistycznego serwisu publikującego wyłącznie oferty nieruchomości komercyjnych oraz gruntów. Małego, prostego w nawigacji a jednocześnie skutecznego i prężnego portalu. Poświęcony miał być wyłącznie nieruchomościom komercyjnym i gruntom związanym z działalnością komercyjną. Portalu, który dzięki swojej specjalizacji i zaangażowaniu zespołu będzie pozwalał szybko i skutecznie realizować cele agencji nieruchomości, deweloperów oraz klientów indywidualnych poszukujących najemców i nabywców na swoje nieruchomości komercyjne.

 

Naszym podstawowym założeniem jest, żeby Polska Giełda Nieruchomości Komercyjnych - dzięki swojej specjalizacji i skutecznej, dokładnie sprofilowanej promocji w internecie - skupiała wokół siebie wyselekcjonowaną grupę potencjalnych najemców i nabywców . To właśnie nad tym zadaniem pracował zespół specjalistów rynku nieruchomości, marketingu internetowego i informatyków wspólnie opracowując tą ideę. Jednym z podstawowych założeń – które już wprowadziliśmy w życie – jest tworzenie i dodawanie (lub usuwanie) użyteczności portalu w miarę jego rozwoju. Poszczególne funkcje serwisu są i będą uruchamiane, modyfikowane bądź usuwane w miarę otrzymywania informacji zwrotnych od naszych gości (poszukujących nieruchomości), partnerów oraz naszych własnych testów.

 

Zapraszamy do korzystania z portalu wszystkie osoby oraz firmy poszukujące jak i oferujące do sprzedaży lub najmu nieruchomości komercyjne oraz grunty. Liczymy na sugestie odnośnie użyteczności oraz samego portalu, które pozwolą nadać mu jak najbardziej funkcjonalną i skuteczną formę. Wierzymy, że Polska Giełda Nieruchomości Komercyjnych stanie się ważnym miejscem w internecie, gdzie spotykać się będą wszystkie strony procesu sprzedaży i najmu nieruchomości komercyjnych .

 

Naszą pracę, pasję i zaangażowanie oddajemy do Twojej dyspozycji. W końcu pracujemy dla Ciebie...

 

Zespół Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych